EzCalipre

For å tilfredsstille Statens vegvesens nye retningslinjer fra 1/1-2014, vedrørende reparasjon av kjøretøy med omfattende skader, anbefaler vi Dataliner EzCalipre målesystem.
Dataliner EzCalipre er et nytt og smidig målesystem. Den måler avstand, bredde og høyde.
Kalibreringen er rask og smidig. Bilens posisjon spiller ingen rolle ved kalibreringen. Dataliner EzCalipre brukes sammen med en PC. All informasjon sendes fra måleenheten automatisk over til PC-en via WLAN. Du ser avstanden samt høyde direkte på skjermen. Dataliner EzCalipre hjelper deg å få fram en skadekalkyle.
Du kan måle og skrive ut rapporter før og etter reparasjonen.

Send en produktforespørsel

*

Dataliner Norge AS

Postadresse:
Løkkevegen 12, 2260 Kirkenær
Vareadresse:
Meierivegen 2, 2260 Kirkenær

Tel: 62944200
Mobil: 90041047
E-post: info@dataliner.no